Gebruiksvoorwaarden

Eigendomsrecht en hergebruik

In de beeldbank zijn beelden opgenomen die gemaakt zijn door fotografen in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Alle beelden in deze beeldbank zijn in de afgelopen jaren rechtsgeldig door de provincie Zuid-Holland verkregen. Partijen die in opdracht van de provincie Zuid-Holland werkzaamheden verrichten en waarbij het voor de opdracht nodig is om beeldmateriaal uit de beeldbank te gebruiken, kunnen op verzoek een login krijgen tot de beeldbank.

Gaat u beeldmateriaal uit de beeldbank van de provincie Zuid-Holland publiceren of op andere manier openbaar maken? Dan gelden de volgende voorwaarden voor u als gebruiker:

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het beeldmateriaal, rusten bij de provincie Zuid-Holland.

2. Het is niet toegestaan het beeldmateriaal voor commerciƫle doeleinden te gebruiken.

3. Wijzigingen waardoor het beeldmateriaal zodanig misvormd, verminkt, of aangetast wordt, dat hierdoor nadeel wordt toegebracht aan de eer of de goede naam van de fotograaf of de provincie Zuid-Holland is niet toegestaan.

4. Het beeldmateriaal mag niet uit de oorspronkelijke context worden gehaald.

5. Het is niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken op een manier die lasterlijk, pornografisch, obsceen of op andere wijze ongepast is, al dan niet direct of op een indirecte wijze door combinatie van het beeldmateriaal met specifieke onderwerpen.

6. Verstrekking van het beeldmateriaal aan derden in gedrukte of digitale vorm is niet toegestaan.

7. Als beeldmateriaal wordt gebruikt waarop een persoon herkenbaar in beeld staat dient geportretteerde toestemming te hebben gegeven. Bij recent beeldmateriaal is een quitclaim aanwezig. Geportretteerden die herkenbaar in beeld zijn gebracht en een quitclaim hebben getekend, hebben toestemming gegeven voor het gebruik van het beeldmateriaal in communicatie-uitingen van de provincie Zuid-Holland. Alle voorwaarden genoemd zijn hierop ook van toepassing.

8. De provincie Zuid-Holland verleent de gebruiker persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare toestemming om het beeldmateriaal uit de beeldbank te gebruiken conform deze voorwaarden.

9. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na schriftelijke toestemming van de provincie Zuid-Holland.


Deze cookietekst kan aangepast worden in het beheergedeelte. Voor het goed functioneren van deze website zijn alleen functionele cookies nodig. Er worden geen tracking cookies gebruikt.

Download Zip-bestand

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je zipbestand wordt nu aangemaakt.


Je beelden worden klaargezet. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.